Informationshantering

Ordet informationshantering har olika innebörd beroende på i vilket sammanhang det presenteras.

Inom L Publishing avser vi kommunikation och information till marknad, investerare, ägare och inte minst internt inom företaget till de egna medarbetarna.

Vi brukar prata om varumärkesdriven informationshantering.

Vill du långsiktigt öka

  • kännedom, intresse och kunskap om ditt företag hos befintliga och önskade kunder
  • möjligheten att attrahera ny personal samt behålla medarbetare – bli en attraktiv arbetsgivare
  • värdet på företaget