Journalistik & Copywriting

Livsstilsfrågor, relationer och personlig utveckling är de intresseområden som engagerar mest, liksom spännande människor (både kända och okända) och levnadsöden.

Stort intresse och kunskap finns också kring sociala medier, företagande och entreprenörskap.

Valet av dessa intresseområden bygger på en kombination av egna intressen och erfarenheter samt utbildning/yrkeskunskap inom relationer/livsstil, företagande, skola/utbildning, terapi/coachning, dejtingverksamhet och föräldraskap.