Kontakt

Vill du veta mer? Eller komma i kontakt med oss för att förutsättningslöst diskutera ett uppdrag eller en tjänst, kontakta i så fall L Publishing enligt nedan;

Eva-Lotta Sigurdh, VD
evalotta.sigurdh@l-publishing.se
Telefon: +46 704 67 69 59

Peter Olofsson, konsult & rådgivare
peter.olofsson@l-publishing.se
Telefon: +46 709 59 59 00

För generella frågor om företaget
info@l-publishing.se