Peter Olofsson

Peter Olofsson har en bred bakgrund som företagsledare, informationschef och PR-ansvarig, inom såväl börsnoterade företag som på konsultbasis.

Han har gedigen erfarenhet av allt ifrån övergripande strategisk planering till olika former av pressbevakning och mediehantering.

Peter har bland annat varit med och byggt upp IT-konsultföretaget Cyber Com Group, som 1999 noterades på Stockholmsbörsens O-lista. Peter innehade flera positioner i företaget, såsom försäljningschef, marknadschef, informationsansvarig och vVD i koncernledningen.

Under åren 1999-2005 verkade han även som rådgivare och konsult med inriktning mot tillväxtföretag och innehade dessutom rollen som ordförande för The Swedish Venture Catalyst Association.