Samarbeten

Nordahl Bild

www.nordahlbild.se

Vid sidan av egna frilansuppdrag samarbetar L Publishing också kontinuerligt med Peter Nordahl, Nordahl Bild, i olika projekt. L Publishing tillhandahåller, tillsammans med Nordahl Bild, smidiga helhetslösningar med både text och bild för såväl traditionella medier som för företag (informations- och PR-material).

Peter Nordahl har över 20 års erfarenhet av allt ifrån nyhetspress till reportage, bröllop, information och PR.

Ladda ner pdf här.