Varför L Publishing

L Publishing har en unik sammansättning av kompetenser ifrån både företags- och medievärlden. Detta gör att vi har goda kunskaper om hur både företagsledare och journalister ”tänker”.

Med dessa båda olika perspektiv kan vi därför snabbt se hur företag bör agera för att få mesta – och bästa! – möjliga mediala uppmärksamhet, samtidigt som vi, med vår journalistbakgrund, kan producera välformulerade och intresseväckande pressmeddelanden och artiklar.

Vi kan med andra ord utlova stor bredd och god kvalitet på allt ifrån journalistiska texter till produktion av alla slags tjänster inom heltäckande varumärkesdrivande informationshantering!